Mechanical design

Mekanisk

Design og 3D-modellering fra konceptuel fase til detaljering i en bred vifte af projekter, fra en enkel maskindel til en mine- og malmfabrik med brug af passende maskinteknisk software. Udarbejdelse af teknisk specifikation, datablad, materialerekvisition, TBE-dokument til materialehåndtering og VVS-udstyr samt gennemgang af leverandørdokument. Design af udstyr til materialehåndtering såsom transportbånd, skovlelevator, silo, slisk, … baseret på værdifulde standarder og håndbøger såsom DIN, ASTM, CEMA, CMAA, FEM og udvælgelse af mekaniske standarddele. Udførelse af begrænset element-analyse for kritiske maskindele med brug af korrekt FEA-software med hensyn til den nødvendige type analyse.

Vi har velspecialiserede kompetencer til at arbejde med en række software som følger.

Software og håndbøger:

  • SolidWorks
  • CATIA
  • ABAQUS
  • Mekanisk skrivebord
  • 3D CAD
  • ANSYS
  • HELIX
  • CEMA håndbog
  • ASHRAE håndbog