3d design

REVIT

De fleste arkitekt- og ingeniørvirksomheder bruger 3D-værktøjer i de senere år og de præsenterer deres projekter i 3D-visualiseringer og billeder. En af de mest populære af disse programmer er Revit, der kan bruges af arkitekter, bygnings- og MEP-ingeniører.

Du kan anvender Revit gennem hele projekperiode, lige fra koncept over visualisering og analyse til fremstilling og konstruktion, uanset hvor stort eller lille projektet er.

Fordele med Revit

  • Skabe nøjagtige og præcise 3D-modeller.
  • Håndtere tid og omkostninger gennem projektperiode.
  • Dele projektet med andre, uanset hvor de er.
  • Når modelen udvikles, bliver planer, facadetegninger og sektioner opdateret automatisk.
  • Forberedelse af detaljeret tegninger hurtigt og præcist.
  • Understøtte en bred vifte af industristandarder og filformater, såsom DGN, DWF, DWG, DXF, IFC,  RVT, RFA, RTE, RFT, BMP, PNG, JPG, JPEG, and TIF,  ODBC, HTML, TXT, and gbXML.
  • Har mulighed til at render og give et realistisk 3D-billede af projektet.

 Skema

Du kan oprette en tidsplan under designprocessen. Når du laver ændringer i modellen, der påvirker tidsplanen og opdateres den automatisk. Det er forskellige tuper skema såsom: revision, tegningslister, materielle takeoffs ,nøgleplaner.

Visuelle stil

Du kan bruger mange forskellige grafiske stiler til en projektvisning såsom hiddenline style og consistent colors style som kan bruges afhænger af dit behov.

Rendering

Det er perfekt til at præsentere projektet for klienter når bruger du realistiske visuelle stil der viser realistiske materialer og strukturer. Desuden kan du lave et fotorealistisk billede fra modellen.

Alternativt kan du eksportere modellen og bruge et andet softwareprogram ligsom 3Ds max til at gengive rigtig realistisk billedet.