Skip to main content

Mange industrier har fået højere krav til at nedskærer Co2 udledning. I 2020 var aftalen at kraftværker skulle købe alle Co2-kvoter, industrivirksomheder skulle købe 30% af deres Co2-kvoter og flyselskaber skulle købe cirka 15% af deres Co2-kvoter. Målet sat til 2030 er at bespare 43% Co2, som virksomheder selv skal købe.

På grund af byggebranchens og regerings støttepartier, er det blevet et krav i 2023 at lave et lovbestemt maksimum for, hvor meget Co2 nye bygninger set må udlede, når man regner klimapåvirkningen fra produktionen af byggeprocessen, energiforbruget, vedligeholdelse og udskiftninger over en 50-årig periode. Det maksimale lovbestemte krav er på 12 kg Co2e/m^2/år, dette krav er kun sat for nybyggeri over 1000 m^2.

På baggrund af lovkravene har mange industrier søgt efter en løsning til disse Co2-kvoter og gjort deres produkter mere klimavenligt. En af de mere betydelige produkter indenfor nybyggeri er beton. Betonbyggeri har også forventninger om at reducere deres Co2-aftryk med 50% i 2030. Grunden til at beton har så høje krav, er fordi cement- og betonindustrien er vurderet til at være ca. 8% af den samlede globale udledning af Co2. Danmark producere årligt ca. 10 millioner ton beton fordelt på fabriksbeton, elementer samt betonvarer som rør, belægningssten og blokke.

Det største bidrag til Co2 aftrykket i beton er cementindholdet. For at løse problemet har firmaet Unicon for eksempel forslået at man bruger et produkt der hedder FutureCEM, i stedet for den traditionelle RAPID cement. Ideen bag FutureCEM er at bruge cementklinker med calcineret ler og kalkfiller i cementblandingen, for at reducere 25% af betons Co2 udledning. Egenskaberne af betonen bliver dog reduceret til en vis grad, det påvirker styrken men kan opnå næsten samme niveau og er mere påvirket at fugtigt- og kemiskmiljø. Ud fra eksponeringsklassetabellen, som indikerer at denne type beton ikke kan bruges i klasserne XS2, XS3, XF2, XF4, XA3 og har specielle krav til XA2 og XD2, kan man vurdere hvor dette produkt kan bruges optimalt.

KIMI

Leave a Reply

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more